ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика в області обробки та безпеки персональних даних (далі – Політика) Business Prospect 360, в особі – Фізичного Особи Підприємця «Кутявін Антон Анатолійович» (код ЄДРПОУ 3184403493, місцезнаходження: 61000, Харків, пр. Петра Григоренка, 41/11) (далі – Товариство) розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 года (далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють захист персональних даних.

Справжня Політика діє з 10 вересня 2019 року. Суспільство має право вносити зміни в Політику в будь-який час на свій розсуд.

Політика визначає порядок обробки та захисту персональних даних відвідувачів і користувачів (далі узагальнено – Користувачі) веб-сайту Business Prospect 360, розташованого за адресою https: / /business-prospect360.com/ , зокрема, всі доменні імена, які стосуються України (колективно – «Ресурс»).

Використання Ресурсу означає згоду Користувача з цією Політикою, згода на обробку своїх персональних даних та згоду з правилами сервісу Google Мій бізнес і правилами програми Google Street View . У разі незгоди з умовами Політики або недосягнення встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Ресурсом, Користувач повинен утриматися від використання Ресурсу.

Обробка означає будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Товариство може змінити умови Політики в будь-який час на свій розсуд. При цьому версія документа на сторінці «Політика в області обробки та безпеки персональних даних» також буде оновлено. Для того, щоб отримувати інформацію про захист Товариством персональних даних користувачів, будь ласка, періодично переглядайте цю сторінку Ресурсу.

Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Користувачем або третіми особами в результаті нерозуміння або помилкового трактування умов даної Політики, інших документів про використання Ресурсу, про порядок розміщення даних та інших технічних питаннях.

Дана Політика поширюється на Користувача з моменту, коли він при реєстрації на Ресурсі, вказавши свої персональні дані, погодився з умовами даної Політики, і діє до тих пір, поки на Ресурсі зберігається будь-яка інформація про Користувача, включаючи персональні дані.

УМОВИ І ЦІЛІ ПОЛІТИКИ

Принципами обробки персональних даних є:

 • законність цілей і способів обробки персональних даних;
 • відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
 • дотримання при обробці персональних даних Товариством принципів і правил обробки, встановлені законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, викладені в цій Політиці (за винятком випадків, передбачених законодавством України).Дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, про засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані Товариством не збираються і не обробляються.

При обробці персональних даних Товариство дотримується безпеку і конфіденційність оброблюваних персональних даних.

БЕЗПЕКА І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обмін інформацією.

Ми не будемо розкривати особисту інформацію третім особам, за винятком випадків, описаних в даній Політиці конфіденційності.

Ми можемо надавати Вашу особисту інформацію:

 1. нашим філіям та афілійованим компаніям для допомоги у виявленні та запобіганні потенційно незаконних дій і забезпечення спільних послуг на прохання користувачів;
 2. постачальникам послуг, консультантам та іншим підрядникам або агентам для підтримки або посилення Ресурсу або наших бізнес операцій, або особам з якими ми укладаємо договори по операціях, ініційованим Вами (наприклад, для обробки кредитних карт організацій і компаній, що надають послуги, доступні на ресурсі (включаючи аутентифікацію);
 3. третім особам, яким Ви просите відправити інформацію (або про кого Ви були повідомлені і дали згоду при використанні конкретної послуги);
 4. правоохоронним органам або іншим державним установам, за відповідним запитом, що стосується розслідування кримінальної справи або передбачуваного незаконну діяльність;
 5. особам, звернення до яких, на наш розсуд є необхідними або доцільним, в зв’язку з розслідуванням випадків шахрайства, порушення інтелектуальної власності, піратства або іншої незаконної діяльності;
 6. іншим суб’єктам господарювання, з якими у нас планується злиття або поглинання.

Після припинення або деактивації Вашого облікового запису, ми можемо зберегти Ваші дані профілю (неперсоналізована) і користувача Контент, в комерційно розумні терміни, для цілей резервного копіювання, архівування або аудиту. Крім того, PowerMaps може зберегти і продовжувати використовувати всю інформацію (в тому числі для користувача Контент), що міститься у Ваших повідомленнях для інших користувачів або розміщені в публічних або напів-публічних місцях Сервісу, після припинення або деактивації Вашого облікового запису.

ВИКОРИСТАННЯ COOKIES.

Ресурс може використовувати “cookies”, які представляють собою невеликі текстові файли, розміщені на Вашому комп’ютері або пристрої. Ми також використовуємо піксельні теги, веб-маяки та інші подібні технології. Такі пристрої використовуються, щоб допомогти проаналізувати наш веб-потік сторінок, налаштовувати наші послуги, оптимізувати наші інтерфейси, виміряти рекламну ефективність і зміцнити довіру і безпеку.
За допомогою цих пристроїв ми збираємо такі дані: ідентифікацію діючих інтернет провайдерів, IP-адреса користувача, тип браузера і операційної системи, дата і час доступу до Ресурсу, адреса веб-сайту (якщо такий є), через який користувач пов’язаний з Ресурсом і іншу подібну, пов’язану з трафіком інформацію. Ми також можемо об’єднати таку інформацію з аналогічними даними, зібраними від інших користувачів, і розкривати таку сукупну інформацію третім особам. Деякі можливості доступні тільки через використання cookies, і, в цілому, нам потрібно використовувати cookies, щоб допомогти ідентифікувати Вас і зберегти Ваш зареєстрований статус. Ви завжди можете відхилити cookies в Ресурсі в налаштуваннях Вашого браузера, хоча це може перешкодити використанню Ресурсу. Ми можемо використовувати послуги третьої сторони, які можуть містити cookies відповідно до їх cookies політикою.

ВАШІ ПРАВА.

Якщо Ви проживаєте в Європейському союзі, то Ви маєте певні права на особисту інформацію, яку ми зібрали про Вас відповідно до Європейського стандарту захисту персональних даних (GDPR). Щоб реалізувати свої права щодо персональних даних, будь ласка, пишіть нам на business.prospect360@gmail.com .

У вас є такі права:

  • Право доступу до ваших персональних даних (GDPR, Article 15).
  • Право на виправлення ваших персональних даних (Art. 16 GDPR).
  • Право на видалення ( «право на забуття») (GDPR, Article 17).
  • Право на обмеження обробки (GDPR, Article 18).
  • Право на перенесення даних (GDPR, Article 20).
  • Право на заперечення (GDPR, Article 21).

БЕЗПЕКА ДАНИХ.

Ми використовуємо всі комерційно розумні фізичні, управлінські та технічні заходи для збереження цілісності і безпеки Вашої інформації та виконуємо Ваші настройки конфіденційності. Ми не можемо, однак, забезпечити або гарантувати безпеку будь-якої інформації, яку Ви передаєте PowerMaps або гарантувати, що Ваша інформація на нашому сервісі не підлягає доступу, розголошення, зміни або знищення шляхом порушення будь-яких з наших фізичних, технічних, або управлінських заходів збереження.
Незважаючи на наші зусилля, треті особи можуть незаконно перехопити або знайти доступ до Вашої особистої інформації, а інші користувачі можуть зловживати або використовувати Вашу особисту інформацію, яку вони збирають з Ресурсу.

Для захисту Вашої конфіденційності та безпеки, ми приймаємо розумні заходи (наприклад, запрашіваніе унікального пароля) для підтвердження Вашої особистості перед наданням Вам доступу до Вашого облікового запису.

Цей документ постійно змінюється, щоб відобразити наші останні розробки. Ми залишаємо за собою право змінювати його в будь-який час і радимо Вам перевіряти документ на наявність змін на постійній основі. Таким чином, Ви будете розуміти нашу поточну політику конфіденційності. Всі оновлення політики конфіденційності відображаються на цій сторінці, а про найбільш значних ми повідомляємо окремо.

Відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних

Суспільство реалізує наступні вимоги законодавства України до захисту персональних даних:

  • вимоги про дотримання конфіденційності персональних даних;
  • вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав, включаючи право на доступ до своїх персональних даних;
  • вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальності по відношенню до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття) заходів з видалення або уточнення неповних або неточних даних);
  • вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, в тому числі на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • інші вимоги законодавства України.

  Товариство самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних для захисту персональних даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.

  Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Суб’єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку персональних даних має бути конкретним, поінформованим і свідомим, і надається суб’єктом в будь-який дозволяє підтвердити факт його отримання формі, якщо інше не встановлено законодавством України.

  Заповнення Користувачем на Ресурсі форми реєстрації та / або замовлення на покупку товару або послуги (або іншої форми замовлення, заявки і т.д.), використання Користувачем розміщених на Ресурсі сервісів і послуг, а також сервісів і послуг Компаній, зареєстрованих на Ресурсі і розміщують свою інформацію, висловлює його волю і згоду на обробку його персональних даних.

  ВІДГУК ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Товариству по електронній пошті business.prospect360@gmail.com або надіславши письмове повідомлення за адресою Товариства: 61000, Харків, пр. Петра Григоренка, 41/11. Після відкликання згоди на обробку персональних даних доступ Користувача до Ресурсу буде закритий або обмежений.

  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  Питання і / або зауваження щодо обробки персональних даних, а також запити на дії з персональними даними в рамках реалізації встановлених Законом прав, Користувачам необхідно надсилати електронною поштою business.prospect360 @ gmail.com або у вигляді письмового повідомлення за адресою Товариства: 61000, Харків, пр. Петра Григоренка, 41/11.